Over Stichting Soka

Stichting SOKA- sociaal-culturele en kunstactiviteiten- organiseert sinds 1983 cursussen, thema- en bezinningsweekends, concerten en lezingen die willen bijdragen aan de rijkdom van het menselijk bestaan. 

De lezingen en symposia die in Zonnewende plaatsvinden zijn op dit moment onderverdeeld in vijf verschillende rubrieken: 

Cultuur, Cure & Care, Gezin, Kunst en Muziek. 

Om de kwaliteit hoog te houden, nodigen we ervaren en competente sprekers uit, die hun sporen hebben verdiend. Enkele activiteiten worden in Europees verband georganiseerd met behulp van sprekers met internationale bekendheid. 

We hechten waarde aan persoonlijke benadering. We beschikken over sfeervolle ruimtes, voor een publiek van 50 tot 100 mensen. De faciliteiten die vanuit de horecaopleiding Europrof verzorgd worden en de aanwezigheid van professionele technologie dragen bij aan een unieke vorm van kennisoverdracht.

Alle lezingen vinden plaats in het perspectief van het universele gedachtegoed. 
Activiteiten met een godsdienstige inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de RK Kerk.

 

ANBI verantwoording

Contactgegevens

Stichting Soka (Sociaal Culturele en Kunstactiviteiten)

RSIN : 8679344

Secretariaat Stichting SOKA

Concertgebouwplein 17
1071 LM Amsterdam
Telefoon: 06 30175281
E-mail: secretariaat@soka.nl

 

Doelstelling en beleid

De stichting stelt zich ten doel de ontplooiing van de cultureel en maatschappelijk geïnteresseerden te bevorderen.

  

  Financiële verantwoording 2019 SOKA ANBI.pdf

 

 

 Jaarverslag 2019 stichting SOKA.pdf

 

 Beleidsplan stichting SOKA2020-2024.pdf

 

 

Bestuurders

Voorzitter: J.Liem
Penningmeester: D.Raaijmakers
Secretaris: J.van Dijck
Algemeen bestuurslid: T.Gerrickens
Algemeen bestuurslid: R.Pouw 

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet, doch kunnen door hen gemaakte onkosten declareren.

De stichting heeft twaalf Facilitaire Medewerkers in dienst. Het salaris hangt onder meer af van het precieze takenpakket van de medewerker, zijn leeftijd en ervaring. Hoogte is conform de salarissen in de markt.

 

Privacybeleid 

Persoonsgegevens die u aan stichting Soka opgeeft, gebruikt stichting Soka alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet stichting Soka aan de privacywetgeving. 

Als u een aankondiging voor een activiteit wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. De commissie die de betreffende activiteit organiseert heeft uw akkoord hiervoor ontvangen en beschikt over deze gegevens. Stichting Soka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Deelnemerslijsten van activiteiten, die overgedragen dienen te worden aan de accountant, bevatten alleen namen en bedragen voor het verblijf. Stichting Soka zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. 

U kunt contact opnemen met secretariaat Soka om te vragen welke gegevens de stichting van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens.
Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.