Spring naar content

Artikelen overzicht

Stichting Soka in het nieuws:
lees hier de artikelen die verschenen in de media.

Artikelen

Lees hier de artikelen van en over Stichting Soka. Hier zijn publicaties verzameld die gepresenteerd zijn tijdens een van onze events of waar wij van verwachten dat deze waardevol zijn om te delen. Heeft u vragen over artikelen? Geef uw vraag door, wij geven u graag antwoord.

Role of Green Hydrogen in energy transition

Presentation by Nasreen Perween about the Role of Green Hydrogen in energy transition.

Seminar Energy & Climate Change

Stichting Soka, 18 September 2021

Having impact

Presentation by Elizabeth Geddes about Having impact.

Seminar Energy & Climate Change

Stichting Soka, 18 September 2021

Perspective on Global energy by Chippla Vandu

Presentation by Chippla Vandu about Perspective on Global energy

Seminar Energy & Climate Change

Stichting Soka, 18 September 2021

Presentatie over kunstmatige voortplanting

Presentatie over kunstmatige voortplanting door Carmen Álvarez.

• Definitie
• De biologische basis
• Verschillende methoden
• Morele beschouwing
• Alternatieven
• Bijkomende problemen

Artikel Trouw: De Babyfabriek

Yolande Ramos schreef op 7 februari het opiniestuk “Aan kant en klare baby’s kleven voorlopig veel te hoge kosten” in Dagblad Trouw:

Verschillende media lijken ons te vertellen dat de designerbaby nu om de hoek ligt te wachten. Maar nee, de tijd dat mooie baby’s kant-en-klaar uit het laboratorium komen, staat niet voor de deur.

Zorg rond levenseinde

Presentatie Zorg rond levenseinde door Bregje Huisman. Soka augustus 2018.

• Afzien of staken van een behandeling
• Euthanasie
• Het lijden
• Palliatieve zorg
• Vocht- en voedseltoediening

 

Reader Rechtvaardigheid

We kunnen de moraaltheologie verdelen in fundamentele of algemene moraaltheologie en speciale of bijzondere of toegepaste moraaltheologie. De fundamentele moraal bestudeert de beginselen van het ethisch handelen van de mens, waaronder de vrijheid, het geweten, de wet of norm, de bronnen van de moraal en de moraliteit van de menselijke handeling; maar ook de heiligheid en het volle geluk als het einddoel van de mens.

Wanneer is een leven voltooid?

Symposium: Wanneer is een leven voltooid?

Begin februari presenteert de Adviescommissie Voltooid Leven het rapport aan minister Schippers van Volksgezondheid. Zij heeft deze commissie gevraagd te onderzoeken of het wenselijk is om de wettelijke regeling van hulp bij zelfdoding te verruimen. Om tegemoet te komen aan mensen die hun leven voltooid achten en hulp willen bij zelfdoding. Tegen de achtergrond van deze actualiteit zullen Vonne van der Meer (filmregisseur en auteur) en dr. Martin Buijsen, ieder vanuit hun eigen perspectief, hun licht laten schijnen over de consequenties van een verruiming van de wetgeving voor hulp bij zelfdoding.

Abortus provocatus

De rechtvaardigheid m.b.t. het menselijk leven: bio-ethische kwesties. Presentatie door Helena Barroso.

• De Definities
• Methoden
• Leer van de Kerk
• Bezwaren
• Politiek probleem
• Canonieke aspecten
• Pastorale aspecten
• Abortus als neveneffect
• Interceptie en contragestatie

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.