Gezin

Dag over het Gezin II 2016

zo 18 september '16

Dag over het Gezin II 2016

 

18 september Dag over het gezin: De grenzeloze generatie

Bekijk de video-opname op het youtubekanaal van stichting SOKA
https://www.youtube.com/watch?v=9tGQ8QxhE3Y

De Nederlandse maatschappij verandert in hoog tempo. Gezinnen zijn kleiner geworden, individualisme voert de boventoon en autoriteit – in welke vorm dan ook – staat per definitie ter discussie. Verder genieten we ondanks de kredietcrisis nog altijd van een hoge mate van welvaart die onbegrensde mogelijkheden lijkt te bieden.

Hoe kun je je kinderen opvoeden in deze tijd van welvaart, verleidingen en mogelijkheden, tegen een decor van vervagende waarden en normen? Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat veel ouders worstelen met deze vraag. Sinds 1984 heeft dit onderzoeksbureau meer dan 10.000 jongeren en hun ouders geïnterviewd. Op basis van dit onderzoek concludeert Motivaction dat in Nederland een nieuwe generatie haar opwachting maakt. Deze generatie is vooral individueel gedreven waarbij eigenschappen als assertiviteit en zelfontplooiing op de voorgrond staan, resulterend in een cultuur waarin jongeren opgroeien zonder grenzen. Leuk is de norm. Dit wordt versterkt doordat ouders uit angst voor conflicten geen regels durven te stellen. Deze bevindingen brachten Motivaction ertoe de nieuwe generatie treffend te typeren als de Grenzeloze Generatie.

 

Wil van Erp zal tijdens deze gezinsdag een genuanceerd beeld schetsen van deze Grenzeloze Generatie aan de hand van vragen als ‘Hoe ziet deze Grenzeloze Generatie eruit? Waarin onderscheidt zij zich van vorige generaties?’ Hij zal spreken over het belang van duidelijke grenzen in de opvoeding en enkele aanbevelingen doen hoe we deze generatie tegemoet kunnen treden.

 

Maaike Garcia zal tijdens deze gezinsdag een workshop geven over de persoonlijke uitstraling van jongeren en de uitwerking die dit, bedoeld of onbedoeld, heeft op hun omgeving.

 

Programma:

13.00              Ontvangst met koffie en broodjes

13.45              WIL VAN ERP, ‘De grenzeloze generatie’

15.00              Pauze

15.30              MAAIKE GARCIA, ‘Image building’

16.00              Afsluiting met BBQ

 

Wil van Erp studeerde geschiedenis en bedrijfseconomie en promoveerde op zijn onderzoek ‘Accounting as actor in healthcare’. Hij is sinds 1987 werkzaam als docent en is lid van de Raad van Toezicht van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg).

 

Maaike Garcia studeerde kunstgeschiedenis. Ze is lid geweest van het managementteam van Europrof College en heeft jarenlange ervaring met het geven en organiseren van onderwijs aan middelbare scholieren, studenten en jong professionals.

 

Aanmelding

We stellen een tijdige reactie zeer op prijs en ontvangen uw aanmelding het liefst vóór 10 september.

U kunt hiervoor contact opnemen met de familie Pouw of een mail sturen naar gezin@soka.nl.

 

Plaats

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630

www.soka.nl

 

Kosten: inclusief lunch en BBQ

Volw: €20 p.p.

Kinderen t/m 7 jr €5 Kinderen va 8 jr €7,50

Max. bedrag per gezin €65

 

Betaling

Bij voorkeur via rek. NL86INGB0005157514 t.n.v. Stichting SOKA, Amsterdam.

Betaling kan echter ook ter plaatse.

 

Contactpersonen

Pieter en Rita Pouw-Bahlmann

Juliana van Stolberglaan 31,

1412 BE Naarden

Tel. 035 6946350