Gezin

Dag over het Gezin II 2012

zo 16 september '12

Dag over het Gezin II 2012

 

Social Media

nieuwe uitdagingen

Social Media, nieuwe uitdagingen

 

Social Media voor ouders ‘Online vriendschappen’

Het gebruik van Social Media door de jeugd heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. De discussie naar de effecten hiervan staat volop in de belangstelling.

Dagelijks ervaren ouders de enorme aantrekkingskracht van Social Media op hun kinderen. Met Youtube zijn ze zelf een tv-kanaal geworden en met podcasts een eigen radiostation. Ze delen foto's en zetten hun hele leven online.
Hoe komt het eigenlijk dat sociale netwerken zo’n sterke aantrekkings-kracht uitoefenen op jongeren? Onbeperkte informatie, interactiviteit, gezelligheid, intimiteit, technologie zijn fascinerend en vergemakkelijken het maken van vrienden. Jongeren kennen nauwelijks barrières om een wereld van sociale relaties te scheppen waar zij zich zowel reëel als fictief in bewegen.
Zo blijkt uit de publicatie ’See Me, Comment Me, Befriend Me: Online!’ van april 2012, dat Social netwerk sites goed zijn voor het zelfvertrouwen van jongeren, dat zij hun netwerk van vrienden vergroten en vriendschappen verbeteren. Maar zijn er ook risico’s?

Hoe verhouden social media en vriendschap zich ten opzichte van elkaar? Wat betekent dit voor de opvoeding van kinderen? Hoe kunnen ouders de digitale kloof overbruggen en 'mediawijs' met de nieuwste media omgaan? Laten ouders de kinderen daar aan hun lot over, of raken ze vertrouwd met hun virtuele wereld?

 

Frank Bosman, Cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg, staat stil bij de nieuwste media en hoe deze effectief en vooral evenwichtig gebruikt kunnen worden. Hij biedt houvast voor een gezonde virtuele ontwikkeling en geeft tips om een passende media-opvoeding vorm te geven.

 

Als u een iPad of laptop heeft verzoeken we u vriendelijk deze mee te nemen naar de workshops.

 

Programma

10.30 uur ontvangst

11.00 gelegenheid om de H. Mis bij te wonen

12.00 geheel verzorgde lunch

13.00 Online identiteit: wie ben ik in de Social Media?
lezing door Frank Bosman, cultuurtheoloog

13.45 korte pauze

13.50 Workshop I: Mediawijsheid
Internet leeftijdsadequaat aanbieden: apps en games

14.30 Workshop II: Online vriendschappen, ‘like’ it or not
Ontwikkeling van sociale identiteit op twitter, facebook, hyves

15.00 evaluatie

15.30 afsluiting en BBQ

 

Speciaal voor jongeren vanaf 13 jaar:
Rock Solid Experience: Social Media en vriendschappen

Voor kinderen tot 13 jaar is er van 12.00 tot 15.30 van alles te doen.

Voor de baby’s is er vanaf 11.00uur aparte opvang.

 

Aanmelding

I.v.m. de BBQ stellen we een tijdige reactie zeer op prijs.

U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw, of een e-mail sturen naar gezin@soka.nl.

Voor de organisatie van het kinderprogramma ontvangen we graag de naam en de leeftijd van de kinderen.

 

Plaats

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630  

 

Kosten incl. lunch en BBQ

Volwassenen € 20 p.p.

Kinderen t/m 3 jr € 5,-

Kinderen 4 jr en ouder € 7.50  

Max. bedrag per gezin € 60,-

 

Betaling

Bij voorkeur via rekeningnummer 5157514  t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam. Betaling kan echter ook ter plaatse.

 

Contactpersonen

Pieter en Rita Pouw-Bahlmann

Juliana van Stolberglaan 31

1412 BE  Naarden

Tel. 035 6946350