Gezin

Dag over het Gezin I 2012

zo 20 mei '12

Dag over het Gezin I 2012

 

De 7 eigenschappen van effectieve gezinnen

 

De 7 eigenschappen van effectieve gezinnen    

 

Elke gezinssituatie is uniek, maar in veel opzichten is elk gezin ook gelijk, want iedereen heeft te maken met problemen van allerlei aard die voor anderen heel herkenbaar zijn: de opvoeding van de kinderen, tijdgebrek, onderling begrip, economische problemen, balans vinden tussen werk en gezin. Waar ligt onze prioriteit? Als we het gezin als de hoeksteen van de samenleving beschouwen en het onze grootste levensvervulling is, dan ligt de belangrijkste taak in ons leven thuis. Hoe belangrijk onze verplichtingen, ons werk e.d. ook zijn, op de eerste plaats zijn we mens en juist in het menselijk contact met echtgenoot/echtgenote, kinderen en vrienden liggen de belangrijkste investeringen die wij ooit zullen doen.

 

Stephen R. Covey, directeur van het Covey Leadership Center in Utah, heeft met De zeven eigenschappen van effectief leiderschap een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert managers de kwaliteit van hun persoonlijk leven, van hun producten, diensten en organisaties te verbeteren, met een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Hij laat hij zien hoe deze principes ook kunnen worden gebruikt om een stabiel, liefdevol gezin op te bouwen. Het is immers duidelijk dat een gezin niet zomaar vanzelf hecht en stabiel wordt, maar dat daarvoor de energie, talenten, wilskracht, visie en toewijding van alle gezinsleden nodig zijn. In De zeven eigenschappen van effectieve gezinnen reikt hij ideeën aan om in onze turbulente en vaak gezinsonvriendelijke wereld ons gezin op de eerste plaats te stellen.

 

FranklinCovey Nederland is de Nederlandse vertegenwoordiging van de wereldwijde training- en adviesorganisatie van Stephen R. Covey.

Ivo Wijnhamer is Senior trainer FranklinCovey en heeft meer dan tien jaar trainerservaring in bedrijven en instellingen om de kwaliteiten van mensen te verbeteren in hun functioneren in de werkomgeving en in het gezin.

Op deze dag voor het gezin zal hij ons praktisch advies geven voor het oplossen van veel voorkomende gezinsdilemma's, zoals tijd maken voor elkaar, ruzies uitpraten, beschadigde relaties herstellen en negatieve stemmingen ombuigen.

 

Met woorden van S. Covey: ons succes is niet afhankelijk van wat er in de samenleving gebeurt, maar wat er in ons eigen huis gebeurt.

 

Programma

11.45 uur  koffie

12.00 uur  inleiding door Ivo Wijnhamer

13.30 uur  geheel verzorgde lunch

14.30 uur  workshop I  en  II

15.30 uur  afsluiting van de dag

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw, of een e-mail sturen naar gezin@soka.nl of via het aanmeldingsformulier onderaan op deze site.

In verband met de verzorging van de lunch stellen we een tijdige reactie zeer op prijs.

Voor de organisatie van het kinderprogramma ontvangen we graag de naam en de leeftijd van de kinderen.

 

Kosten

Volwassenen: € 20 p.p.

Kinderen t/m 3 jr:  € 5

Kinderen 4 jr en ouder: € 7,50

Max. bedrag per gezin: € 60

 

Betaling

Bij voorkeur via banknummer 5157514  t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam. Betaling kan echter ook ter plaatse.  

       

Contactpersonen

Pieter en Rita Pouw-Bahlmann 

Juliana van Stolberglaan 31

1412 BE Naarden

Tel. 035 6946350   

       

Stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien.

SOKA organiseert diverse activiteiten die het accent leggen op geestelijke verrijking en kennisoverdracht.

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.