Cure & Care

Keuze: Valt er eigenlijk wel te kiezen?

za 15 mei '10

Keuze: Valt er eigenlijk wel te kiezen?

 

Spreker:

prof. mr. dr. Martin Buijsen

 

Filmforum:

Il Y a Longtemps que je t'aime

 

Keuze: Valt er eigenlijk wel te kiezen?
Verkenning van het beginsel van de menselijke waardigheid.

 

De moderne medische biotechnologie heeft de mogelijkheden tot ingrijpen in het menselijk lichaam, leven en genoom sterk doen toenemen. Voorheen vanzelfsprekend geachte grenzen als die van de geboorte, de dood, het verschil tussen de seksen en de menselijke soort worden meer en meer het product van menselijke keuzen. Toch stelt het recht vooralsnog tal van grenzen aan deze mogelijkheden. Reproductief kloneren bijvoorbeeld is absoluut verboden. En donororganen zijn aan het gewone handelsverkeer onttrokken. Embryoselectie is dan weer onder voorwaarden toegestaan.

Deze juridische beperkingen, die deels hun herkomst vinden in internationale mensenrechtenverdragen, zijn veelal gemotiveerd met een beroep op het beginsel van de menselijke waardigheid. Dit beginsel is inmiddels zo vaak ingeroepen dat naar verluidt opneming in de Nederlandse Grondwet serieus overwogen wordt. Maar wat bedoelen we eigenlijk te zeggen wanneer we spreken van menselijke waardigheid? En hoe verhoudt dit beginsel zich tot de beginselen van zelfbeschikking en respect voor menselijke leven? In de bijdrage zal de betekenis van het beginsel van menselijke waardigheid worden verkend vanuit een juridische en filosofische invalshoek.

 

Spreker:
Prof. mr. dr. Martin Buijsen, 
hoogleraar Recht & gezondheidszorg verbonden aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

Il y a longtemps que je t'aime

In Il y a Longtemps Que Je T’Aime komt Juliette, een indrukwekkende rol van Kristin Scott Thomas, na een lange gevangenisstraf tijdelijk bij haar jongere zus Léa wonen. Tijdens de gevangenisstraf is Léa nooit bij haar op bezoek geweest, omdat hun ouders Juliette doodzwegen en Léa op die manier hebben gehersenspoeld. De twee kennen elkaar dan ook amper. Veel te geforceerd wil met name Léa nu die verloren jaren goedmaken om zo het gat van herinneringen en van diepe schuld te dichten. Maar aan Juliette heeft ze geen gemakkelijke. Zonder steun van haar familie heeft het leven achter de tralies haar verhard en volkomen verbitterd. Juliettes doffe blik en grijskleurige gelaat spreken boekdelen.

De komst van Juliette zet in Léa’s huis de relatie met haar man Luc onder druk, en ook voor haar vrienden blijft het lastig uitleggen dat ze ineens een zus heeft. Zonder veel tekst en bijna geheel opgebouwd uit heel alledaagse gebeurtenissen komen in Il y a Longtemps Que Je T’Aime langzaamaan allerlei onverwerkte zaken aan de oppervlakte, waarmee beide zusjes nu eindelijk eens mee aan de slag moeten gaan.