Cure & Care

Medisch Beroepsgeheim

za 27 januari '18

Medisch Beroepsgeheim

 

Het medisch beroepsgeheim

"Het medisch beroepsgeheim wordt van oudsher beschouwd als een groot goed. Een patiënt die zijn hulpverlener informatie verstrekt, moet erop kunnen vertrouwen dat deze informatie niet met derden gedeeld wordt. Het beroepsgeheim wordt onontbeerlijk geacht voor de onbelemmerde toegang tot geneeskundige bijstand. Toch staat de geheimhoudingsplicht van artsen en andere hulpverleners onder druk.

Beleidsmakers geven er steeds vaker blijk van het medisch beroepsgeheim te beschouwen als een hinderlijke sta-in-de-weg voor de behartiging van andere zwaarwegende maatschappelijke belangen: het bestrijden van sociale zekerheidsfraude, de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten, het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld, etc. De roep om de geheimhoudingsplicht wettelijk in te perken klinkt steeds luider.
Daarbij laten incidenten als die met Thijs H. zien dat ook het publiek minder en minder begrip heeft voor het medisch beroepsgeheim. Zelfs de hulpverleners lijken het belang van hun eigen geheimhoudingsplicht in toenemende mate te relativeren. Wat is er met het medisch beroepsgeheim aan de hand?"

Spreker: Prof. Dr. Martin Buijsen
Professor of Health Law, Erasmus University Rotterdam

prof. mr.dr. Martin Buijsen (1963) is hoogleraar Recht & gezondheidszorg en hoofd van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit). Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van het gezondheidsrecht, nationaal maar ook internationaal. Steeds met de focus op juridische vraagstukken over zorgverlening, -financiering en -verzekering.

Casuïstiek:
dr. Jaap Maas, bedrijfsarts-epidemioloog Universiteit UMC, locatie AMC en dr. Iris Bremer, Jeugdarts bij de GGD Amsterdam 

Bedrijfsartsen worden betaald door de werkgevers. Volgens de wet zijn werkgever verantwoordelijk voor hun verzuimbeleid, maar mogen op grond van de privacywetgeving en AVG zeer weinig vragen stellen.  De bedrijfsarts is gebonden aan zijn beroepsgeheim, medische onafhankelijkheid, AVG, en de manier van rapporteren naar de werkgever is sterk gereguleerd. Jaap Maas bespreekt deze dichotomie in bevoegdheden, financiën en wetgeving. Het beroepsgeheim kan in het geding komen. Werkgevers die hun verzuim omlaag willen hebben kunnen bedrijfsartsen onder druk zetten en als de bedrijfsarts niet voldoet, kan hij of zij eruit gewipt worden. 
Iris Bremer bespreekt een casus m.b.t. kindermishandeling en een casus waarbij ouders verwijdering van gegevens uit het medisch dossier eisten.

 

Programma zaterdag 25 januari

11.00   Ontvangst, inschrijving en koffie

11.15   Opening 

11.20   Het medisch beroepsgeheim prof. dr. Martin Buijsen

12.15   Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.30   Lunchbuffet

13.45   Casuïstiek met dr. Jaap Maas en drs. Iris Bremer
            o.l.v. prof. dr. Martin Buijsen

15.00   Afsluiting en drankje

 

Aanmelding:

Secretariaat SOKA, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam

E­mail: secretariaat@soka.nl

www.soka.nl

Plaats

Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

 

Kosten

€ 35 (studenten 20, -) inclusief lunchbuffet

 

Betaling

Bij voorkeur per bank

IBAN NL86INGB0005157514, van Stichting SOKA, Amsterdam.

Betaling kan ook ter plaatse.