Cultuur

Cultuur van Europa III

za 2 februari '13

Cultuur van Europa III

 

Solidariteit

Subsidiariteit

Saamhorigheid

Cultuur van Europa, deel III

Solidariteit, subsidiariteit en saamhorigheid:
de actuele betekenis van het oorspronkelijke referentiekader voor Europese Eenwording.

 

De Europese Unie heeft het moeilijk. De oorspronkelijke visie van de grondlegger van de Europese eenwording, Robert Schuman, toont aan dat de raison d’être  van de Europese eenwording bij het Europees spiritueel en cultureel erfgoed ligt en dat effectieve solidariteit over de grenzen heen daar een logisch gevolg van is. Hij is van mening dat de integratie stapje voor stapje zal moeten plaatsvinden en generaties zal duren. De nationale belangen zullen in dit proces van eenwording overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel  zoveel mogelijk worden gespaard en daarmee alleen opzij worden gezet als ze tegen algemene Europese belangen ingaan.
Schumans zienswijze en zijn nadruk op het belang van het gemeenschappelijk spiritueel en cultureel erfgoed van Europa werpt een verfrissende blik op de huidige situatie van de EU en geeft inzicht in de oorzaak van de problemen waar de EU nu mee te kampen heeft. Het levert daarmee een focus waarmee gewerkt kan worden aan de oplossing.

  

Programma zaterdag 2 februari

11.00 Ontvangst, inschrijving en koffie

11.20 Opening

11.30 Dr. M. Krijtenburg, Schuman en zijn visie op Europese eenwording.

11.50 Prof. dr. F. Alting von Geusau, De geest van Christus leeft in Europa
12.35 Vragen

13.00 Lunchbuffet

14.00 Dr. S. Luitwieler, Balanceren tussen eenheid en verscheidenheid

14.30 Dr. V. Heutger, Het Subsidiariteitbeginsel nu bij de EU

14.50 Dr. E. García Gonzalez, De relatie natuurwet en wetgeving

15.10 Vragen

16.00 Afsluiting van het symposium

  

Dagvoorzitter:

Mr. René Guldenmund, jurist bij het Ministerie van Economische Zaken .

 

Dr. Margriet Krijtenburg is docente aan de Academie voor Europese Studies van De Haagse Hogeschool en onderzoeker bij het lectoraat “European Integration”. Zij is in 2012 gepromoveerd  op “Schuman’s Europe. His frame of reference” aan de Universiteit van Leiden.
Inleiding: Schuman en zijn visie op Europese eenwording.

 

Prof. Dr. Frans Alting von Geusau is emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en Leiden, aan deze laatste ook emeritus hoogleraar Westelijke Samenwerking en International Relations in the Advanced LLMProgram in International Law.

Voordracht: De geest van Christus leeft in Europa!

Het christelijke geloof heeft onze Europese cultuur diepgaand beïnvloed. Schuman en Solidarinisc hebben ons dat laten zien. Het geldt evenzeer voor de Europese kunst als voor de wijsbegeerte, het Europese recht en de democratie. Toch is er in Europa en door Europeanen teveel geweld gepleegd en onrecht gedaan, om van een christelijk Europa te durven spreken.

 

Dr. Sander Luitwieler is politicoloog en gepromoveerd op het gebied van de EU. Daarnaast heeft hij een Master christelijke filosofie gedaan. Hij heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een christelijk-politieke visie op de EU.
Presentatie: Balanceren tussen eenheid en verscheidenheid.

In een christelijk-politieke visie op de EU hoeven we ons niet vast te klampen aan de natiestaat, maar ook niet door te slaan in Eurocentralisme. Een  gulden middenweg is mogelijk. Het is zaak  de juiste balans te vinden tussen eenheid en verscheidenheid. Hoe ziet deze visie er uit en wat zegt het over de toekomst van de EU.

Dr. Viola Heutger is senior onderzoeker en  docent European Law and European Competition Law bij De Haagse Hogeschool en docent bij de Pazmany Universiteit, Hongarije.
Presentatie: Het Subsidiariteitbeginsel nu bij de EU.

De betekenis van het door Schuman benadrukte belang van het subsidiariteitsbeginsel bij het proces van eenwording en de toepassing ervan  in de EU.

Dr. Elisa García Gonzalez is medisch ethica, verbonden  aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Presentatie: De relatie natuurwet en wetgeving

Hoe de natuurwet voorafgaat aan de positieve wetgeving, wil er sprake zijn van een rechtmatige wetgeving zoals Schuman die voor ogen had.

 

 

 

Aanmelding:

Secretariaat SOKA, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam
Tel. 020 573 72 67, e­mail: secretariaat@soka.nl

Plaats

Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630.

 

Kosten

€ 35 (studenten 20,-) inclusief lunchbuffet.

 

Betaling

Bij voorkeur overmaken op banknummer 5157514, Stichting SOKA,
Amsterdam onder vermelding van Seminar Cultuur van Europa.

Betaling kan ook ter plaatse.

           

Stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien.

SOKA organiseert diverse activiteiten die het accent leggen op geestelijke verrijking en kennisoverdracht.

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.

Meer informatie vindt u op de website: www.soka.nl